Hvad skal vi med barsel til mænd?, Århus

Kom når Kvinderådet den 11. september kl. 17-19 inviterer til dialogmøde om fædreorlov og ligestilling. Det foregår på Kvindemuseet i Århus. Alle er velkomne. For med EU’s direktiv om fædreorlov vil far nemlig få ret til to måneders orlov. Hvad kommer det til at betyder for fædrene, mødrene og børnene – og hele samfundet? I…

Læs mere

Hvad skal vi med barsel til mænd?, København

Kom når Kvinderådet den 29. august 2018 inviterer til dialogmøde om fædreorlov og ligestilling. Det foregår i Kvinderådets lokaler på Niels Hemmingsgade 10, København fra kl. 17:00-19:00. Med EU’s direktiv om fædreorlov, vil far få ret til to måneders orlov. Hvad kommer det til at betyder for fædrene, mødrene og børnene – og hele samfundet?…

Læs mere

EU giver børnene alenetid med deres far

I dag har et flertal i Europa-Parlamentet givet fædre ret til 8 ugers orlov med deres lille ny. Dette er kun en mediehistorie fordi vi i DK ikke allerede er oppe på det niveau, selvom vi skriver 2018. Desværre stemte Danmark imod med begrundelsen, at det er et nationalstatsanliggende. Men når Danmark ikke selv kan…

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af barselsloven mm.

Orlov for fædre/medmødre Kvinderådet kan tilslutte sig at fædreorloven gøres mere fleksibel, således at kravet om at de to ugers orlov holdes i en sammenhængende periode bortfalder. Forhåbentlig kan dette bidrage til, at flere udnytter retten til fædreorlov. Beskæftigelseskrav En konsekvens af de foreslåede ændringer er, at beskæftigelseskravet reelt stiger. Vi er bekymrede for, at…

Læs mere