background decorational logo flower

Udtalelse til støtte for kvinder i Iran

Kvinderådet udtaler hermed sin solidaritet med de modige kvinder i Iran, der lige nu demonstrerer for frihed og basale menneskerettigheder.

Vi mindes Jina Mahsa Amini – en kurdisk-iransk kvinde – som blev arresteret i Teheran og døde i moralpolitiets varetægt for sin påklædning, som moralpolitiet ikke anså for passende. Der er tale om en forbrydelse, som skal efterforskes og straffes.

Kontrol af kvinder og deres påklædning, som moralpolitiet i Iran udfører – og som de har fået mandat til at udføre af regimet – anser vi for at være kønsbaseret vold og undertrykkelse og en krænkelse af kvinders menneskerettigheder.

Kvinder har ret til at udtrykke sig, som de vil, være frie og ligestillet. De krav, kvinderne i Iran og alle andre steder i verden stiller, er retfærdige. Det er deres protester og opråb også.

Kvinderådet opfordrer det internationale samfund til at fordømme undertrykkelse og vold mod kvinder og kvinderettighedsaktivister i Iran og resten af verden. Det er afgørende, at det internationale samfund tager klar stilling imod regimer, der undertrykker kvinder. Og anerkender det vigtige arbejde, som kvinderettighedsaktivister laver – i Iran og i resten af verden – og støtter og beskytter dem.

Statement from the Women´s Council Denmark

We, the Women´s Council Denmark – an alliance of 48 Danish civil society organisations – stand in solidarity with the brave women in Iran who demonstrate for freedom and basic human rights.

We commemorate Jina Mahsa Amini – a Kurdish-Iranian women – who was arrested, tortured, and killed for not dressing properly, according to the morality police in Iran. This is a crime and must be investigated and punished accordingly.

We see the control of women as carried out by the morality police in Iran and mandated by the Iranian regime as gender-based violence and suppression, a severe human rights violation.

Women in Iran are entitled to enjoy basic human rights, freedom, and gender equality. Their claims are just and so are their protests.

We urge the international society to support the protests and condemn the suppression of women and the violence against women´s rights defenders taking place in Iran. It is crucial that the international society takes a clear stand against regimes suppressing women and recognizes, supports, and protects the important work of women rights defenders in Iran and elsewhere.