Kom med til Kvinderådets Nytårskur

Kvinderådet holder nytårskur den 22. januar 2019 kl. 17-19 på Christiansborg i Socialdemokratiets gruppelokale. Årets tema er verdensmål 5: Ligestilling mellem kønnene, og der vil være særligt fokus på kvinders repræsentation i politik. Drude Dahlerup kommer og taler, og overskriften på hendes oplæg er “Kan vi sikre fuld og effektiv kvinderepræsentation før 2030?” Ligestillingsordførere fra forskellige…

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Kvinderådet

Onsdag d. 19. september 2018 kl. 17:00 – 20:00 Kvinderådet, Niels Hemmingsensgade 10 2. sal, København Hver medlemsorganisation har mulighed for at deltage med tre repræsentanter udover eventuel repræsentant i styrelsen. Enkeltmedlemmer og støttemedlemmer er velkomne til repræsentantskabsmødet, men har ikke stemmeret. PROGRAM 17:00             Spisning 17:30             Repræsentantskabsmøde: Direktør for Personstatistik, Danmarks Statistik, Niels…

Læs mere

Rapport til FNs Tortur Komite

Vi har sammen med 17 andre organisationer afleveret en rapport (List of Issues Prior to Reporting) til FNs Tortur Komite fyldt med forslag til spørgsmål, som vi håber Komiteen vil tage op med Danmark. Vores inputs har været ift. vold mod kvinder og de nye tal fra Socialstyrelsen, der viser at over 4000 henvendelser fra…

Læs mere

Danmarks nationale reformprogram 2016

Til kontaktudvalget for Europa 2020-strategien. Bemærkninger vedr. udkast til Danmarks nationale reformprogram 2016. Resume Et åbent, dynamisk, vækstskabende og inkluderende europæisk arbejdsmarked er et arbejdsmarked for begge køn. I forhold til EU’s ligestillingsmålsætninger kan man konstatere, at i det udsendte udkast til Danmarks nationale reformprogram 2016 er målsætninger ikke opdelt på køn, ej heller benytter…

Læs mere