background decorational logo flower

Danmark lever stadig ikke op til FNs Kvindekonvention

Danmark gør ikke nok for at bekæmpe vold mod kvinder, uligeløn og stereotype forestillinger om køn. Det er hovedbudskaberne i en rapport, som Kvinderådet netop har indsendt til FN. Det sker i anledning af, at Danmark snart skal ”til eksamen” i FNs Kvindekonvention (CEDAW) . Det er 9. gang det sker, siden Danmark tiltrådte konventionen i 1983.

”Skiftende regeringer har siddet på hænderne. Vi står grundlæggende med de samme udfordringer ift. at bekæmpe vold, diskrimination og stereotype forestillinger om køn, som de andre gange, vi har været til eksamen i Konventionen”, fortæller Kvinderådets forkvinde, Nanna Højlund.

Dog peger hun på få, vigtige lyspunkter for kvinders rettigheder: En ny samtykkelov, kriminalisering af psykisk vold og en nylig oprettet barselsfond for selvselvstændige.

 Uligelønnen består

I sin rapport langer Kvinderådet ud efter den manglende åbenhed om løn og kønsbestemte lønforskelle. Og de mange, forskellige – og til tider problematiske – tal, som Regeringen bruger om lønforskellene mellem mænd og kvinder.

”Hvordan finder en kvinde fx ud af, om hun får ligeløn? ja, det gør hun ikke. For de oplysninger, som skal godtgøre om hendes ret til ligeløn er overholdt, har hverken hun eller hendes tillidsrepræsentant adgang til”

De officielle statistikker og nationale opgørelser er ikke til meget hjælp, mener Kvinderådet. For der kan virksomheder og myndigheder frit vælge at opgøre lønforskelle, på så kreative og diskriminerende måder, som de vil. Det betyder, at alt efter hvem, der udtaler sig – og hvor kønsneutral, deres metode er – opgøres løngabet mellem mænd og kvinder til alt fra 1,8 pct. til 15,3 pct.

”Alt sammen er det med til at kaste røgslør et stort og vedvarende problem på arbejdsmarkedet. Og blokere for, at vi kan begynde at finde løsninger”, siger Nanna Højlund.

Tager for let på dokumentationen

I det hele taget tager Danmark for let på dataindsamlingen om ligestilling, mener Kvinderådet.

”Det ene øjeblik får vi at vide, at der er ca. 6.700 voldtægter årligt. Et andet officielt tal siger ca. 24.000. Hvad skal vi tro på?”, spørger Nanna Højlund.

Hun fortæller også, at vi ikke reelt ved, hvor stort problemet med seksuel chikane på arbejdspladserne er. Eller præcis hvor mange, der udsættes for partnervold. For her bruges der også forskellige, officielle tal.

 Kønsstereotyper skal udfordres

Endelig mener Kvinderådet ikke, at Danmark lever op til Kvindekonventionen ift. at bryde med fastlåste kønsroller og stereotyper.

”Vi har et meget kønsopdelt arbejdsmarked; Og forestillingen om, at dit køn afgør om du er god til bestemte ting, pådutter vi vores børn og unge meget tidligt. Her har regering og myndigheder altså en forpligtelse til at udfordre fastlåste fordomme og forestillinger om køn, ikke mindst i skolen. Den lever den slet ikke op til i dag”.

Du kan læse hele rapporten her:

Womens Council CEDAW 2021

Kontakt: Nanna Højlund tlf. 26723134