background decorational logo flower

Kvinderådet søger ny direktør

Kvinderådet søger en ny direktør, der vil være med til at fremme ligestilling, kvinders rettigheder og vilkår i Danmark og internationalt samt styrke Kvinderådets rolle som en synlig, relevant og troværdig organisation.

Kvinderådet blev stiftet i 1899 som talerør for danske kvinder internationalt. Som paraplyorganisation for ca. 50 medlemsorganisationer arbejder vi nationalt og internationalt for at forbedre kvinders rettigheder og vilkår samt bekæmpe kønsbaseret vold via politik og politisk påvirkning, internationalt samarbejde samt debat og videndeling.

Vi er en del af den officielle danske delegation på FN’s ”Commission on the Status or Women (CSW)” årlige samling i New York sammen med folketingsmedlemmer, embedsmænd og andre civilsamfundsorganisationer. Vi har europæisk samarbejde i European Women’s Lobby (EWL) og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU).

Kvinderådets sekretariat består af et team på otte, hvoraf to er fuldtidsansatte med ambitioner om at vokse til flere.

Du kan læse mere om Kvinderådets arbejde på https://kvinderaadet.dk/

Ny forkvinde

Maria Jose Landeira Østergård er ny forkvinde for Kvinderådet og vil bl.a. gøre op med lønforskellen på arbejdsmarkedet og arbejde mere aktivt for, at Danmark bliver mere markant både i den danske og i den globale kamp for kvinders rettigheder og et liv fri for kønsrelateret vold.

Hvem er du?

Vi søger en person, som brænder for ligestilling og kvinders rettigheder, som med hjertet og hjernen vil stå i spidsen for en feministisk paraplyorganisation og som sammen med forkvindeskabet, styrelsen og sekretariatet vil sikre implementering af Kvinderådets mission og vision.

Kvinderådets nye direktør er

 • Handlingsorienteret
  • har høj integritet
  • kan repræsentere Kvinderådet udadtil
  • har stor viden om og interesse for ligestillingsområdet samt evne til at omsætte denne viden til politik og handling
  • har kendskab til politiske processer og kan navigere i den kvindepolitiske arena
  • har stor kampagneforståelse og kan effektivt kommunikere Kvinderådets mission, vision, aktiviteter og synspunkter i alt fra høringssvar til sociale medier
  • kan samarbejde med medlemsorganisationerne, NGO/civilsamfundet, politiske partier, ministerier, embedsværket samt dansk erhvervsliv
 • Økonomisk og finansielt kyndig
  • har solid erfaring med organisatorisk drift og økonomistyring
  • har erfaring med at udarbejde succesfulde ansøgninger til fonde eller andre relevante danske og udenlandske donorer
 • Udviklende
  • har organisatorisk-, personale- og projektledelseserfaring
  • sørger for at medarbejderes udvikling sker i takt med organisationens strategi
  • har demonstreret erfaring med at udvikle og vedligeholde et arbejdsmiljø med fokus på løbende forbedringer – det er en fordel, hvis du har erfaring med eller viden om feministiske ledelsesprincipper

Arbejdsopgaver

 • Initiativtager og sparringspartner for Kvinderådets styrelse og arbejdsgrupper i forhold til aktiviteter, prioriteter samt til omsætning til politik
 • Repræsentere Kvinderådet i politiske processer – høringssvar, deltagelse i arbejdsgrupper og lignende ud fra Kvinderådets mandat
 • Skabe lydhørhed for Kvinderådets mærkesager i offentligheden via kampagneaktiviteter, sociale medier, presseaktiviteter og lignende
 • Netværksskabelse blandt Kvinderådets nuværende og fremtidige medlemsorganisationer, andre organisationer på ligestillingsområdet, offentlige aktører, embedsværket samt dansk erhvervsliv
 • Fundraising– både danske såvel som internationale fondsmidler
 • Økonomiske, administrative og personaleledelsesmæssige opgaver
 • Udvikling af personalet

Vi tilbyder

 • En platform hvor man kan gøre en betydningsfuld forskel
 • En ansættelse med højt til loftet og plads til begejstring
 • Stor indflydelse på Kvinderådets udvikling og bidrag til at fremme ligestillingen i Danmark og udlandet
 • Arbejdssted på Kvinderådets kontor i hjertet af København.

Ansættelsesvilkår

Det meste arbejde ligger i dagtimerne, men i perioder vil der forekomme arbejde om aftenen eller i weekenden i forbindelse med styrelsesmøder, repræsentantskabsmøder, den årlige generalforsamling og Talk Town festivalen.

Der planlægges én rejse om året i marts måned af 1-2 ugers varighed til deltagelse i det årlige FNs ”Commission on the Status of Women” (CSW) i New York samt den årlige 4 dags deltagelse i Folkemødet på Bornholm.

Ansøgnings- og ansættelsesprocedure

 • Processen ønskes afsluttet pr. 1. oktober 2023
 • Alle ansøgninger vil blive behandlet af KuotaGender, som hjælper Kvinderådet med ansættelsesprocessen
 • Send din ansøgning senest den 25. august 2023 til Peter Christiansen på mail: pchristiansen@kuotagardner.com
 • Vi indkalder til samtaler løbende
 • Der vil blive anvendt test
 • Du kan høre mere om stillingen ved at ringe til forkvinde Maria Jose Landeira Østergård
  på tlf. 2275 4420

Kvinderådet ønsker at fremme mangfoldighed og diversitet. Vi opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge stillingen – uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder.