background decorational logo flower

Ligestilling i Folketinget kan afhænge af 55.000 krydser

Ved valget i 2015 faldt andelen af kvinder i Folketinget for første gang i mange år. Den udvikling vil Kvinderådet have vendt. Vi opfordrer derfor folk, der ikke før har gjort det, til at stemme på en kvinde. Faktisk kan så lidt som 55.000 nye krydser ved kvinder være nok til at skabe ligestilling i Folketinget, viser en gennemgang af mandat- og stemmefordelingen i 2015.

I dag er 37 pct. af Folketingets medlemmer kvinder. Det er en nedgang i forhold til valget i 2011, hvor kvindeandelen toppede med 39 pct. Men skal vi ikke prøve at gå efter 50 pct. denne gang? spørger Kvinderådet med en ny kampagne, Stem på en kvinde.

Netop ønsket om lige repræsentation er noget, der tidligere har appelleret til vælgerne.

’Sidste gang, vi stemte til Folketingsvalget, var kun hver tredje på stemmesedlen er en kvinde. Alligevel udgør kvinder 37 pct. af de valgte. Det fortæller, at vælgerne går op i, at mænd og kvinder er lige repræsenteret og det viser vi med vores kryds”, udtaler Nanna Højlund, forkvinde for Kvinderådet.

Nye kvinde-krydser

Hun opfordrer især vælgere, der ikke før har stemt på en kvinde, til at gøre det.

”Uanset hvilket parti, du vil stemme på, så stiller de med gode og kvalificerede kvindelige kandidater”, siger Nanna Højlund.

Hun håber, kampagnen kan være med til at skabe ligestilling i Folketingssalen. Og at det på sigt kan give flere kvinder mod på at gå ind i politik.

Magtens rum og den demokratiske debat skal være for begge køn. Og det skylder vi hinanden at arbejde aktivt for, at de bliver”, siger hun.

Kvinderådet opfordrer samtidig også vælgerne til at stemme på en kvinde til Europa-parlamentsvalget i maj. Her udgør kvinder også kun 37 pct. af de danske MEP´er i dag.

For mere information:

Lise Johansen, Direktør tlf. +45 25 80 60 55

 

SÅDAN ER TALLENE BEREGNET

Udgangspunktet har været at udarbejde et skøn over det (minimale) antal ekstra stemmer på kvinder, der skulle til for at skaffe kønsmæssig ligestilling i folketinget. For at have noget konkret at holde sig til er skønnet beregnet ud fra mandat- og stemmefordelingen i 2015.

Af de 175 danske folketingsmedlemmer var de 65 kvinder. For at opnå ligestilling skulle således 23 (22½) mandlige folketingsmedlemmer erstattes af kvinder. Der forudsættes i beregningen en sideordnet opstilling.

Beregningerne er foretaget på følgende måde: For hvert af de mandlige mandater beregnedes, hvor mange ekstra stemmer, den bedst placerede ikke-valgte kvinde skulle have haft for at blive valgt i stedet for den pågældende (ingen kvinde blev brugt mere end 1 gang).  De ekstra stemmer for de 23 ”billigste” udskiftninger udgjorde knap 55.000 personer svarende til mindre end 2% af vælgerne. Man kan altså regne med at kunne få ligestilling ved hjælp at 55.000 strategisk placerede stemmer på kvinder.

Ovenstående tabeller er baseret på https://www.dst.dk/valg/Valg1487635/kandstat/kandstat.htm