background decorational logo flower

Udpegning til Det Nationale Voldsobservatorium for perioden 2024-2027

Kvinderådet foretager nu en udpegning af medlemmer til Det Nationale Voldsobservatorium for perioden 2024-2027. Kvinderådets styrelse udpeger medlemmer i deres egenskab af at være eksperter inden for området vold mod kvinder.

Det skal sikres en bred repræsentation af eksperter blandt medlemmerne af Det Nationale Voldsobservatorium. Både inden for forskellige kategorier; a) Forskning og dokumentation om vold mod kvinder, b) Behandling, rådgivning, omsorg og bistand til voldsramte kvinder og c) Kvindeorganisationer, der arbejder med vold mod kvinder – samt eksperter, der dækker forskellige voldsformer.

Til brug for udpegningen har Kvinderådets styrelse udarbejdet et skema, som kan udfyldes via følgende link.

Med dette skema ansøger du om at blive medlem af Det Nationale Voldsobservatorium. Som det fremgår af skemaet, kan du ansøge som individuel ekspert eller du kan indstilles på vegne af en organisation. Vær opmærksom på, at hvis du indstilles af en organisation, skal du udover at udfylde skemaet også indsende en indstilling fra organisationen.

Der er frist for ansøgninger den 22. januar 2024.

Ansøgningerne vil blive behandlet af Kvinderådets styrelse, hvorefter ansøgerne får besked senest den 20. februar 2024. Medlemmerne af Det Nationale Voldsobservatorium offentliggøres herefter på Kvinderådets hjemmeside. Første møde i Det Nationale Voldsobservatorium for den nye periode afholdes den 28. februar 2024.

Du kan læse kommissoriet for Det Nationale Voldsobservatorium her: Kommisorium – Kvinderådet (kvinderaadet.dk)

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Kvinderådets sekretariat mail: kvr@kvinderaad.dk