background decorational logo flower

Udpegning til Det Nationale Voldsobservatorium

Da der netop er sket udpegning til det Europæiske Voldsobservatorium, foretager Kvinderådet også en udpegning til Det Nationale Voldsobservatorium for perioden 2020-2023 nu. Som det fremgår af kommissoriet, udpeger Kvinderådet medlemmer i deres egenskab af at være eksperter inden for området vold mod kvinder

Det skal sikres en bred repræsentation af eksperter. Både inden for forskellige kategorier; a) Forskning og dokumentation om vold mod kvinder, b) Behandling, rådgivning, omsorg og bistand til voldsramte kvinder og c) Kvindeorganisationer, der arbejder med vold mod kvinder – samt eksperter, der dækker forskellige voldsformer.

Til brug for udpegningen har Kvinderådets styrelse udarbejdet et skema, som kan udfyldes via følgende link: https://da.surveymonkey.com/r/3JKTD7J

Med dette skema ansøger du om at blive medlem af Det Nationale Voldsobservatorium. Som det fremgår af skemaet, kan du ansøge som individuel ekspert eller du kan indstilles på vegne af en organisation. Vær opmærksom på, at hvis du indstilles af en organisation, skal du udover at udfylde skemaet også indsende en indstilling fra organisationen.

Der er frist den 7. februar 2020.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Kvinderådets sekretariat mail: kvr@kvinderaad.dk.