background decorational logo flower

EU-direktiv er nødvendigt, næste skridt

Et EU-direktiv om bedre kønsbalance i bestyrelser, som har været blokeret i 10 år, har nu et flertal i Rådet bag sig. Det står klart efter, at den tyske og hollandske regering i sidste uge ændrede holdning til direktivet. Det samme har den danske regering i dag gjort. Og det er godt, mener Kvinderådet forkvinde, Nanna Højlund.

“De initiativer, som man har taget i Danmark indtil nu, har ikke rykket noget. Desværre. Tiden er inde til næste skridt”, siger hun.

I de 2.200 største virksomheder i Danmark er 18,6 procent af bestyrelsesposterne besat af kvinder. I løbet af de seneste fem år er andelen af kvinder i bestyrelserne i gennemsnit kun steget 0,7 procentpoint om året, viser undersøgelse fra Institut for Menneskerettigheder. Instituttet har tidligere dokumenteret, at i 52 procent af Danmarks største virksomheder er der slet ingen kvinder i bestyrelsen.

“I Kvinderådet har vi hilst alle initiativer for at ændre på status quo velkommen. Også måltal, som virksomhederne skal sætte i dag. Det er ikke fordi, vi drømmer om mere regulering. Vi må bare konstatere, at det ikke har virket at lade stå til. Når andre lande rykker samtidig med at vi står stille, så mener jeg, at vi svigter vores talentmasse, som ellers også kunne gøre sig gældende internationalt. Talentmassen findes i hele befolkningen, ikke kun den ene halvdel “, siger hun.

Det oprindelige forslag til direktiv indebærer bl.a. et mål om det underrepræsenterede køn skal udgøre min. 40 pct. af bestyrelsesposterne i virksomheder med min 250 ansatte.

Kontaktinfo: Nanna Højlund tlf. 26723134