background decorational logo flower

FN peger på “ømme tæer” i den danske ligestillingsindsats

Gør mere for at sikre kvinder ligestilling, både i lokalpolitik, ledelse og i lønposen. Det er nogle af anbefalingerne fra FN til den danske regering. For en måned siden blev Danmark eksamineret af en FN-komite i Kvindekonventionen (CEDAW). Nu er komiteens konklusioner klar. Og de peger på nogle virkelig ømme tæer i Danmarks ligestillingsindsats, mener Kvinderådets forkvinde, Nanna Højlund.

Ban vej for kvinder i lokalpolitik og ledelse

En øm tå er bl.a., at danske kvinder er dårlig repræsenteret i ledelse og politik, særligt kommunalpolitik. Kun omtrent hver 7. borgmester er kvinde.

”Komiteen ser en tydelig sammenhæng mellem det, vi ser udspillet lige nu med sexisme og seksuelle krænkelser, og fraværet af kvinder de steder, hvor beslutningerne tages”, forklarer Nanna Højlund.

Komiteen anbefaler bl.a., at Regeringen gør mere for at forebygge den vold og chikane, som kvinder udsættes for i politik og samfundsdebatten, både online og offline. Den anbefaler, at Regeringen aktivt fremmer ligestilling i politik gennem særlige tiltag (fx fletteregler, bindende mål) og sammen med alle partier får lavet strategier, der skal fremme ligestilling og forebygge seksuel chikane.

Endelig anbefaler komiteen, at det gøres tydeligt, at arbejdsgivere er ansvarlige for at forebygge seksuel chikane i arbejdslivet.

”FN anser i det hele taget kønnet vold og chikane for at være en af de helt store barrierer for kvinders ligestilling i Danmark. Både i den private og den offentlige sfære. Det er en analyse, jeg deler til fulde. Det bør stå allerøverst på den politiske dagsorden at bekæmpe”, udtaler Nanna Højlund.

Kvinder skal kunne tjekke ligeløn

Kvinders ret til ligeløn bør også sikres bedre i Danmark, anbefaler FN. I dag er det fx et problem, at kvinder har ringe mulighed for at tjekke om deres ret til ligeløn efterleves på arbejdspladsen. Det anbefaler FN-komiteen Regeringen at lave om på: Der skal være adgang til oplysninger, så man kan tjekke, om man får ligeløn.

Også dén anbefalinger, er Kvinderådet begejstret for.

”Vi står med et stort og vedvarende løngab. Og skiftende regeringer har gjort meget lidt for at lukke det. Jeg tror på, at hvis lønforskellen kommer for en dag ude på de enkelte arbejdspladser, så skal der nok ske noget”, siger Nanna Højlund.

FN-komiteen anbefaler Regeringen at kigge på ligelønsloven; Også for at sikre sig, at vi definerer ligeløn, så det er i overensstemmelse med internationale konventioner.

Kvinderådet vil nu gennemgå alle anbefalingerne fra FN-komiteen. Og håber på en god dialog med Regeringen om, hvordan de kan blive til virkelighed.

FN-komiteens anbefalinger kan læses her (link)

Kontakt: Forkvinde Nanna Højlund, tlf 26723134