background decorational logo flower

Forældre bør ligestilles i barselsreglerne

Det Radikale Venstre, SF og Enhedslisten har i weekenden meldt ud, at forældre bør ligestilles i de danske barselsregler. Det bakker Kvinderådet op om.

Udmeldingen fra støttepartierne kommer i anledning af, at Danmark inden august 2022 skal implementere et direktiv fra EU, der indebærer øremærket barsel.

”Det er oplagt, at vi får kigget på de danske barselsregler, som i dag har moren i centrum og partneren på sidelinien. Den logik skal vi have gjort op med, fordi den spænder ben for, at fædre og medmødre tager lang orlov”, udtaler Kvinderådet næstforkvinde Camilla Gregersen.

Både barselsdagpenge og løn under orlov (som er indskrevet i overenskomsterne) følger samme logik som lovgivningen. Og så længe mor er sikret økonomisk ift. at holde lang orlov, men far ikke er, kan det være dyrt for familierne at dele orloven mere lige. Og det holder ikke, mener Camilla Gregersen.

Familier er forskellige

Kvinderådet mener, at barselsreglerne bør udformes sådan, at forældrene ligestilles efter fødslen mht. orlov og at der derudover skal være mange uger, som forældrene frit kan overdrage til hinanden. Støttepartierne foreslår 14 uger til hver forælder efter fødslen og 20 uger, som de frit kan overdrage. Det mener Camilla Gregersen lyder fornuftigt.

”Familier er forskellige. Og lovgivningen skal ikke diktere, at man skal fordele hele barslen på en bestemt måde. Det skal være muligt både for den fødende såvel som partneren at tage den store luns af orloven, hvis det er det, der passer familien bedst.”.

Bekymring for ”skæv” EU-implementering

Kvinderådet er bekymret for, at Danmark vil implementere EU-direktivet på sådan en måde, at fleksibiliteten for forældrene indskrænkes. Det har fx  været fremme i medierne, at der lægges op til en model, hvor også mor får mere orlov øremærket; udover de 14 uger hun har i dag efter fødslen. Det mener Kvinderådet ikke er hensigtsmæssigt.

”Vi har en historisk mulighed nu for at lave en moderne, ligestillet barselslovgivning. Ligesom vi ser i de andre skandinaviske lande. Den bør vi ikke misse”.

Læs Kvinderådets notat om implementeringen af EU-direktivet her

Kontakt: Camilla Gregersen tlf 27129233