background decorational logo flower

Kandidat til posten som forkvinde

Der er en opstillet kandidat til posten som forkvinde, Maria Jose Landeira Østergård, opstillet af Zonta Danmark.

Maria Jose Landeira Østergård

Ligestilling og et liv uden vold for alle kvinder og piger er ikke et kvindeanliggende. Det er et samfundsanliggende, som hele samfundet skal sikre sammen. Dette har været min drivkraft, siden jeg blev medlem af Zonta i 1989 – hjemme, på arbejde, i Zonta samt i de bestyrelser og netværk, jeg er en aktiv del af. 

Data fra Danmarks Statistik, EU og mange andre kilder viser skævheden mellem kønnene, og der er meget at tage fat på. Jeg brænder for 

  • Ligeløn og ligestilling i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet 
  • Bedre abortrettigheder samt ret til at bestemme over egen krop 
  • Forebyggelse af kønsbaseret diskrimination,  
  • Forebyggelse af vold mod kvinder og piger, samt behandling af fysiske og psykiske voldssager 
  • Unge kvinders vilkår, hvor vi kan se, at mange unge kvinder mistrives og er stressede.  

For at løse disse opgaver er det vigtigt med inddragelse af repræsentanter af alle køn både fra den offentlige og den private sektor, samt med undervisning i diversitet, lighed og inklusion i børnehaver, skoler, gymnasier samt på arbejdspladser.  

Jeg opstiller til forkvindeposten, fordi jeg tror på Kvinderådet som nøglen til mærkbare og vedvarende forbedringer. Jeg tilbyder mine mange års erfaring inden for strategi, ledelse, teambuilding, global tankegang, og bestyrelsesarbejde, både i Zonta samt i tunge bestyrelser og virksomheder i det private erhvervsliv. 

En stemme på mig er en stemme på samarbejde, medinddragelse, handling, høj integritet og en ren kvindepolitisk dagsorden uden tilknytning til politiske partier eller andre ideologier. 

CV

Uddannelse og erhvervserfaring

Cand. Scient. i Kemi (1982) og Ph.D. fra DTU i materialer og korrosion (1991). 
Tidligere ansættelser: F.L. Smith (1995 – 2001), Risø (1991 – 1995) og DTU (1984 – 1991).
Nuværende stilling: Senior Manager hos Topsoe A/S.

Zonta International & Zonta Foundation for Women

International Præsident og administrerende direktør (2014 – 2016) 
Medlem af den internationale bestyrelse (2005 – 2016)
Leder for Distrikt 13 (2002 – 2004) og for Zonta Danmark (1998 – 2000)
Nuværende forkvinde for Distrikt 13’s FN & Europaråds komité.

Ansvarsområder:
– Talskvinde samt officiel repræsentant for organisationen og fonden.
– Generel tilsyn med organisationens interesser og velfærd, dets 32 distrikter, dets 1200 klubber samt de 11 ansatte på hovedkontoret i Chicago, USA.
– Styring samt overvågning af fondens internationale projekter i samarbejde med FN organisationer.
– Udvikling og implementering af Zontas vision og strategiplan.
– Planlægning og gennemførelse af den Internationale 2016 Convention
– Aktiv deltagelse ved FNs og Europarådets aktiviteter: CSW i New York, møder i Geneve m.m. 

Medlem af den danske CSW delegation siden 2009. 

Kvinderådet  

Sikrede Zontas genindmeldelse i Kvinderådet sidst i 90’erne efter flere års pause og etablerede Zonta Kvinderåds udvalg i 1998. En af de tre Zonta repræsentanter i Kvinderådet i en årrække.

Materials Technology Institute

Bestyrelsesforkvinde (2016 – 2019), første kvinde og første ikke-amerikaner i denne rolle. Medlem af bestyrelsen siden 2007.

Ansvarsområder:
-Talskvinde for organisationen.
-Ansvarlig for centrale strategiske, ledelsesmæssige og økonomiske forhold samt kommunikation i samarbejde med bestyrelsen og de fastansatte.
-Udvidelse af organisationen i Europa og Asien
-Revision og modernisering af organisationens politikker og procedurer

Andre tillidsposter og medlemskaber: 

Chairman of the Steering Committee of the COPKOR, (1999-2001)
Medlem af Styrekomiteen for Stainless Steel World konferencer (2010, 2012)

Medlem af Zontas styrekomite for www.goalfive.org, DTUs censor korps og Kvinfos ekspert database.