background decorational logo flower

Trepart er godt nyt for udsatte grupper på arbejdsmarkedet

Arbejdsmarkedets parter og Regeringen er i dag blevet enige om 17 initiativer, der skal bekæmpe seksuel chikane på arbejdsmarkedet. Der er tale om klare forbedringer, særligt for unge og lærlinge. Men der er stadig meget at gøre, mener Kvinderådet.

Spillereglerne er tegnet tydeligt op. Der kan ikke længere herske tvivl om, at når elever udsættes for chikane er der tale om grov misligholdelse af uddannelsesaftalen. De unge kan med aftalen få lov at fortsætte deres uddannelse et andet sted. Og virksomheder, der ikke sætter ind over for chikane mod deres elever, kan få frataget deres tilladelse til overhovedet at have elever. Det er rigtig godt, da elever og lærlinge er blandt de mest udsatte grupper forklarer Lise Johansen, Direktør i Kvinderådet.

Treparts-aftalen løser dog langt fra alle problemer med seksuel chikane.

Vi mener godt, at parterne kunne have gået længere ift. arbejdsgivers ansvar for at forebygge chikane i arbejdslivet. Men der er taget vigtige skridt med aftalen og arbejdet fortsætter heldigvis. Bl.a. mangler Danmark stadig at implementere en ILO konvention netop vold og chikane i arbejdslivet”, siger Lise Johansen.

Kvinderådet ser frem til, at der som en af de 17 initiativer, bliver nedsat en alliance med civilsamfundet, der skal arbejde med at forebygge sexisme og chikane bredt i samfundet.

“Det er vigtigt, at vi er mange, der arbejder for kulturforandringen. Det er også vigtigt, at man med indsatsen når ud til de mest udsatte grupper fx kvinder, der er bange for at miste opholdstilladelse eller forsørgelsesgrundlag og sørger for at de kan få hjælp og støtte”.

Kontakt: Direktør Lise Johansen tlf. 25806055 eller politisk konsulent Anna Berg tlf. 25801066