background decorational logo flower

Kvinderådets generalforsamling 2023

Hvor og hvornår

Søndag d. 26. marts 2023 kl. 9.30 – ca. 16.00

DM, Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg

Program

Kl. 9.30 Ankomst og kaffe

Kl. 10.00 Velkomst v. forkvinde Yildiz Akdogan

”Aktivisme og kvindekamp”. Tale v. modtager af Menneskerettighedsprisen 2022, Manila Ghafuri
Manila Ghafuri er forperson i organisationen Rapolitics, podcast-vært og stifter af organisationen ANAR (Afghan Network and Ressources) der sætter fokus på afghanske kvinder og børns rettigheder og vilkår efter Talibans magtovertagelse.

Workshops om ”Fællesskab, feminisme og fremtid”. Arbejde med Kvinderådets strategi 2024-2026

Kl. 12.00 Frokost

Kl. 12.45 ”Bodil Begtrup 120 år” v. historiker Astrid Elkjær Sørensen
I 2023 markerer Kvinderådet, at det er 120 år siden, at Kvinderådets tidl. forkvinde, Bodil Begtrup blev født. Og samtidig, at det er 75 år siden, at FNs Menneskerettighedserklæring (som Begtrup var fødselshjælper på) blev vedtaget. Det gør vi med et formidlingsprojekt om Bodil Begtrup. Historiker Astrid Elkjær giver os en forsmag og sit bud på Bodil Begtrups arv og relevans i dag.

Ca. Kl. 13:10 Generalforsamling
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmeudvalg
3. Forkvindens beretning om Kvinderådets arbejde
4. Godkendelse af regnskab for 2022
5. Fremlæggelse af budget 2023 til orientering
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af forkvinde
8. Valg af øvrige styrelsesmedlemmer
9. Valg af suppleanter
10. Valg af revisorer og suppleanter for disse
11. Indkomne forslag
12. Eventuelt